Behandlinger

TAND
Priser
Priser på ydelser fastsat ved overenskomst mellem Regionerne og Tandlægeforeningen (ens for alle tandlæger) kan hentes på Sundhed.dk. Priser på udvalgte ydelser herunder.